Member area
Menu

Hungary: changes in the rules of payment order procedures

14 May 2018
András Reinhardt

 

Hungary: changes in the rules of payment order procedures

The payment order procedure is a simplified out of court civil procedure falling within the scope of public notaries for the enforcement of expired monetary claims.  Any public notary in the territory of Hungary is entitled to proceed.  The procedure is carried out via a unified computer system and computer data processing.  No taking of evidence is allowed in the procedure which facilitates the creditor's position.  On the day following the expiration of the statutory deadline for raising objection against the payment order, the payment order shall become final and binding, unless the debtor files objection.

It is important to know that those who are obliged to electronic administration – such as companies, parties having a legal representative and individual entrepreneurs – are allowed to raise objection against the payment order only in an electronic way.  Should they fail to do so, the notary is obliged to reject the objection without any further call for correction or supplement thereof. However, private individuals and condominiums acting without legal representation may, under unchanged conditions, submit their request for the issuance of / objection against the payment order at any public notary’s office.

Material changes in law in force from 1 January 2018

In accordance with the new rules in effect from 1 January 2018, the lower (minimum) limit of the payment order increased from the previous HUF 1 million to HUF 3 million (= approx €9,500 at the time of publication) , so if a person wishes to claim a smaller amount of expired monetary claim, provided that the claim does not fall under the exclusions, he may only seek remedy at the public notary and may not directly turn to the courts.

However, the upper limit of the payment order procedure has fallen from the previous HUF 400 million to HUF 30 million (= approx €95,000 at the time of publication) , so the amount above this upper limit can only be enforced at the court.

As from the beginning of 2018, the payment order procedure can be initiated only if both the applicant (creditor) and the debtor (obligor) have a domicile address or place of residence, or in case of a legal entity, it has its registered seat or a commercial representation in Hungary. For instance, it is not enough for a company to only have a delivery agent in Hungary.

According to the provisions of the new Code of Civil Procedure (Act Nr. CXXX of 2016), which entered into force on 1 January 2018, it is possible to file a retrial request against the legally binding and final payment order if, for example, the debtor fails to make any statement within the deadline set for the submission of the objection, i.e. within 15 days from the delivery of the payment order, and therefore the payment becomes, by law, legally final and binding on the 16th day, provided that the debtor can designate a cause for retrial.

[This article does not constitute legal advice of any kind; it was made solely for information purposes.]

Budapest, 13 March 2018


Változások a magyarországi fizetési meghagyásos eljárásokban

A fizetési meghagyásos eljárás lejárt pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített, közjegyző hatáskörébe tartozó polgári nemperes eljárás.  Az ország területén bármely közjegyző jogosult eljárni, az eljárás egységes számítástechnikai rendszer alkalmazásával, gépi adatfeldolgozással zajlik.  Az eljárásban bizonyításnak helye nincs, amely a jogosult helyzetét könnyíti.  A fizetési meghagyás kibocsátását követő, az adós ellentmondásának benyújtásra jogszabályilag meghatározott határidő elteltét követő napon, amennyiben az adós ellentmondást nem nyújtott be, a fizetési meghagyás jogerőssé válik.

Fontos tudni, hogy az elektronikus ügyintézésre kötelezettek – úgy, mint a cégek, a jogi képviselővel rendelkezők és az egyéni vállalkozók – kizárólag elektronikus úton élhetnek ellentmondással a fizetési meghagyással szemben. Ha nem így járnak el, a közjegyzőnek hiánypótlás nélkül vissza kell utasítania az ellentmondást. Jogi képviselő nélkül eljáró magánszemélyek és társasházak ugyanakkor változatlanul, bármelyik közjegyzőnél papíralapon is kérelmezhetik a fizetési meghagyás kibocsátását, illetve benyújthatják az FMH elleni ellentmondást.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett legfontosabb változások:

2018. január 1-jétől hatályos új szabályok szerint a fizetési meghagyás alsó összeghatára a korábbi 1 millió forintról 3 millió forintra emelkedett, ha valaki ennél kisebb összegű, lejárt pénzkövetelést szeretne érvényesíteni – feltéve, ha a követelés nem tartozik a törvény szerinti kizárt esetek közé –, kizárólag közjegyzőhöz fordulhat, közvetlenül a bírósághoz már nem. A fizetési meghagyásos eljárás felső értékhatára azonban a korábbi 400 millióról 30 millióra csökkent, tehát az e feletti összeg már csak bíróság előtt érvényesíthető.

2018 elejétől már csak abban az esetben indítható fizetési meghagyásos eljárás, ha az eljárást kezdeményező (jogosult) és az adós (kötelezett) is rendelkezik belföldi lakó-, vagy tartózkodási hellyel, illetve jogi személy esetén székhellyel vagy kereskedelmi képviselettel. Egy cégnél nem elegendő például, ha a vállalkozás csak kézbesítési megbízottal rendelkezik.

A polgári perrendtartást szabályozó, 2018. január 1-én hatályba lépett új törvény (2016. évi CXXX. törvény) rendelkezései szerint a jogerős fizetési meghagyással szemben lehetőség van perújítással élni, tehát ha például az adós az ellentmondás megtételére meghatározott határidőn belül, azaz a fizetési meghagyás kézbesítésétől vagy a kézbesítési vélelem beálltától számított 15 napon belül, nem nyilatkozik és így a fizetési meghagyás a határidő elteltével, azaz a 16. napon, a törvény erejénél fogva jogerőssé válik, úgy az adós perújítással élhet, amennyiben valamely perújítási okot meg tud jelölni.

[Jelen cikk nem minősül jogi tanácsadásnak, az kizárólag tájékoztató jelleggel készült.]

Budapest, 2018. március 13.

 

For more information, contact:

Dr. András Reinhardt, Partner

Squarra & Partners, Ügyvédi Iroda / Law Office / Rechtsanwälte

e: reinhardt@squarra.hu

t: +36 1 474 20 80

 

To the overview