Member area
Menu

Poland: Zmiany w prawie

12 December 2018
Renata Warchoł-Lewicka

 

Przygotowaliśmy dla Państwa listę najważniejszych zmian w prawie w IV kwartale 2018 r.  Zapraszamy do lektury!

1) W listopadzie dla pierwszych zatrudnionych mija okres 33 miesięcy zatrudnienia – umowy terminowe przekształcą się w bezterminowe.

W listopadzie 2018 roku pierwszym zatrudnionym na umowach o pracę na czas określony minie limit 33-miesięcznego zatrudnienia terminowego. Skutkiem będzie przekształcenie tych umów w umowy zawarte na czas nieokreślony... więcej

2) Zwolnienia lekarskie wypisze także asystent medyczny.

Od 23 października e-zwolnienie lekarskie będzie mógł wypisać już nie tylko lekarz, ale także upoważniony przez niego asystent medyczny, do których należą np. pielęgniarka, ratownik medyczny czy sekretarka medyczna... więcej

3) Podsumowanie najważniejszych zmian w PIT 2018/2019 na koniec roku przed rozliczeniami osób fizycznych z fiskusem.

  1. Zwiększona została kwota wolna od podatku do wysokości 8000 zł.
  2. Zmniejszono zakres branży i rodzajów działalności uznawanych za twórcze, gdzie dopuszczalne jest stosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów przy jednoczesnym podwyższeniu limitu przychodów tak rozliczanych... więcej

 

4) Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła od 2019 r.

Nowe przepisy obowiązek pogrania podatku w sytuacjach, w których łączna wysokość należności wypłacanych dla tego samego podatnika w danym roku podatkowym przekracza kwotę dwóch milionów złotych. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów limit ten pozwoli na objęcie nowym systemem co najmniej 75 proc. kwoty wypłacanych dochodów (przychodów) osiągniętych przez tych podatników... więcej

5) Danina solidarnościowa – Prezydent RP podpisał ustawę.

Od następnego roku, osoby fizyczne, które zarabiają ponad 1 milion złotych zapłacą daninę solidarnościową w wysokości 4% podstawy jej obliczenia, którą stanowi nadwyżka ponad 1 milion złotych sumy dochodów... więcej

6) Surowe kary za „przekręcanie” liczników w planach.

Za „przekręcenie” licznika będzie grozić kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat – zarówno dla zlecającego oszustwo, jak i wykonawcy, np. mechanika w warsztacie. Taką zmianę przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy... więcej

7) Projekt zmian w zakresie rezygnacji ostatniego członka zarządu z funkcji i inne.

Wspólnicy będą mogli zdalnie podejmować uchwały, natomiast gdy ostatni członek zarządu spółki będzie chciał złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników. Ważność umowy zawartej przez osobę bez umocowania lub z jego przekroczeniem będzie wymagała potwierdzenia... więcej

8) Od 2019 r. będzie można zakładać Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości, czyli polskie REIT-y.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości autorstwa ministra finansów. Projekt wprowadza do polskiego prawa Real Estate Investment Trust (REIT) pod nazwą Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości (FINN). Obecnie spółki tego typu funkcjonują w 16 państwach Unii Europejskiej... więcej

9) Elektroniczne przetargi i przesyłanie dokumentów przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego drogą elektroniczną.

Od czwartku, 18 października br., obowiązuje pełna elektronizacja zamówień o wartości powyżej progów unijnych. Około 18% wszystkich przetargów będzie prowadzonych jedynie on-line. Ponad to, od 18 października obowiązują znowelizowane rozporządzenia wykonawcze do ustawy prawo zamówień publicznych, niezbędne do właściwego funkcjonowania elektronicznych postępowań... więcej

10) Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie.

Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) to cel ustawy, która weszła w życie dnia 28 sierpnia 2018 r. Powstaje system z przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP... więcej

11) Standardy w zakresie przeciwdziałania korupcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GPW w celu zachowania zgodności funkcjonowania spółek notowanych na rynkach organizowanych przez GPW z przepisami antykorupcyjnymi oraz spełnienia najwyższych standardów transparentności i jawności gospodarczej przyjęła ,,Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.’’... więcej

12) Powołanie zarządcy sukcesyjnego możliwe online.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego, instytucji wprowadzonej ustawą o sukcesji, która wchodzi w życie 25 listopada 2018 r., możliwe będzie online. Wystarczy podać imię, nazwisko, oraz PESEL osoby wyznaczonej na zarządcę. Przy czym z uwagi na obowiązek uzyskania zgody na pełnienie takiej funkcji, właściciel musi pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczyć, że osoba powoływana taką zgodę wyraziła. Na wypadek śmierci lub rezygnacji zarządcy sukcesyjnego możliwe będzie powołanie zarządcy rezerwowego.

Instrukcja: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom/ustanowienie-zarzadcy-sukcesyjnego

 

For more information, contact:

Renata Warchoł - Lewicka, Partner, radca prawny 

Gorazda, Świstuń, Wątroba i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni, Kraków

e: renata.lewicka@gsw.com.pl  

t: +48 12 422 44 59

 

 

 

 

Source: https://www.linkedin.com/pulse/zmiany-w-prawie-wątroba-i-partnerzy-adwokaci-i-radcowie-prawni-1e/

To the overview